Atgof plentyn 1962-63

Car llusg pren yn anrheg Nadolig, ac eira y diwrnod wedyn. Ryw 4 milltir i’r gogledd o Gaerfyrddin, lle roedd yr heolydd cul rhwng banciau uchel a wedyn perthi ar ben y banciau. Wrth i’r eira lluwchio fe lanwyd yr heolydd bron i ben y perthi. Roedd y car llusg yn mynd yn bert i lawr tyle serth, a dim perygl o gar neu dractor yn dod i gwrdd â ti.
Sawl wythnos wedyn, pan oedd yr heol fawr wedi’i chlirio, fe gerddais i (9 oed) gyda mam a’r car llusg i fewn i’r dre i brynu bwyd. Erbyn hyn roedd y rhewgell yn wag. Cerdded i lawr yn iawn, ond tynnu’r peth yn ôl, gyda’r holl bwysau newydd, a tuag at lan bob cam, yn araf iawn.
Cathi McGill

Comments are closed.