Tywydd Eithafol Jenny Ogwen

Yn ystod cyfnod y prosiect yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llandw yn ddiweddar, sgwrsiwyd â’r cyflwynwraig tywydd enwog Jenny Ogwen. Roedd hi yno i hyrwyddo ei hunangofiant ‘Glaw a Hindda’ . Gofynwyd iddi pa gyfnodau o dywydd eithafol oedd hi’n eu cofio yn ystod ei gyrfa, ac ei hatebion oedd:

“1963 – Eira Mowr – Llundain a dros Brydain [roedd hi’n gweithio yn Llundain ar y pryd]

1976 – Haf tanboeth – drought ym mhobman.”

Beth ydych chi’n ei gofio o’r cyfnodau hyn?

Sylwadau ar gau.