Gwefannau defnyddiol eraill ar gyfer Tywydd Eithafol

Yn ogystal â chyfraniadau i’r blog, caiff prosiect Eira Ddoe ei ysbrydoli gan wefannau eraill gall fod o ddiddordeb i bawb sy’n ymddiddori yn nhywydd eithafol:

 

Tywyddiadur Llen Natur, lle gellir chwilio am gofnodion o’r tywydd yn ôl dyddiad.

Y Dyffryn Maes y Gad i Lles y Wlad, sef stori ddigidol gan Bryn Hughes, ffermwr o ddyffryn Aeron (Ceredigion), sy’n cynnwys ei atgofion am yr eira yn 1947.

Ffilm liw o Eira Mawr 1947 yn Archif Sgrin a Sain Cymru, sy’n dangos tractor/tractor eira a gwirfoddolwyr yn clirio’r eira yn Llanwddyn. Fe wnaeth hi fwrw eira yn Llanwddyn am gyfnod o 9 wythnos. Gwelir hefyd eira yn Drenewydd. Y ffotograffydd oedd Geoff Charles.

Lluniau Casgliad y Werin Cymru o eira, gan gynnwys gaeafau 1962/63 ac 1981/82.

Ffilm British Pathe o ddifrod storm yn Aberystwyth yn 1938.

Ffotograffiaeth gan John Mason ofAberystwyth o gymylau duon, glaw a llifogydd, tywydd gaeafol, a golygfeydd amryliw o’r awyr.

 

O du allan i Gymru, mae’r canlynol o ddiddordeb mawr:

The Weather Memory bank, sydd â chlipiau fideo o bobl yn Reading yn ateb cwestiynau penodol am y tywydd.

Flood Memories blog i‘r Hafren, sy’n bennaf yn son am lifogydd Tewkesbury floods yn 2007.

The British Hydrological Society’s Chronology of British Hydrological Events. Chwiliwch y gronfa ddata yn ôl dyddiad ac/neu dalgylch afon yn y Deyrnas Gyfunol.

 

Os yw’r lluniau, fideos neu gofnodion ysgrifenedig hyn yn canu cloch, beth am rannu eich atgofion chwithau o dywydd eithafol tebyg yma nawr gan ddefnyddio’n ffurflen gyfrannu.

Sylwadau ar gau.