Cyfarfod ‘Digital Transformations’ yr AHRC

Ar ddiwrnod go llwyd yn Llundain, roedd prosiect Eira Ddoe yn bresennol yn yr ‘AHRC Digital Transformations Moot‘ (19/11/2012, Mermaid Centre)… ac roedd gennym yr olygfa orau o bawb!

Yn ogystal â chael stondin, oedd yn codi ymwybyddiaeth o’r project ymysg ymwelwyr y Moot, fe siaradodd Prif Ymchwilydd (Yr Athro Lorna Hughes) ac Arbenigwr Gwyddor Hinsawdd (Dr Philip Brohan) Eira Ddoe yn sesiwn ‘Seeing a Storm of Data’, ynghyd ag Yr Athro Howard Watson (University of Oxford).

Roedd sgwrs Philip Brohan o ddiddordeb arbennig o ran tywydd eithafol, gan iddo gynnwys adluniad o dywydd gaeafol Ionawr i Mawrth 1947, sydd ar gael i’w weld yma.

 

Lleoliad prosiect Eira Ddoe yn yr AHRC Digital Transformation Moot:

Sylwadau ar gau.