Am y Prosiect

Tîm y Prosiect:

  • Prif Ymchwilydd: Yr Athro Lorna Hughes Prifysgol Cymru/Deiliad Cadair Casgliadau Digidol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru
  • Cyd-Ymchwilydd: Yr Athro Mike Pearson Prifysgol Aberystwyth
  • Cynorthwyydd Ymchwil: Cerys Jones (cerys.jones@cymru.ac.uk) Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
  • Perfformiwr: Eddie Ladd
  • Arbenigwyr Gwyddor Hinsawdd: Rob Allan a Philip Brohan, Prosiect Atmospheric Reconstructions of the Earth (ACRE), The Met Office Hadley Centre

Ariannwyd gan:

Partneriaid y Prosiect:

Archwilia'r prosiect hwn, sydd wedi'i ariannu gan raglen Landscape and Environment yr AHRC, y modd y gellir datgelu ac adrodd profiadau'r gorffennol, rhai hanesyddol a mwy diweddar fel ei gilydd, er mwyn deall ac ymdopi â ffenomena a ystyrir fwyfwy yn arwyddion o newid hinsawdd. Mae'n ymchwilio dulliau'r Cymry o gofio a mytholegu digwyddiadau tywydd eithafol, a hynny, yn y pen draw, er mwyn dysgu pa rybuddion a chyfleon sy'n codi.

Amcanion y prosiect yw:

  • Ymchwilio i adroddiadau ynghylch tywydd eithafol (yn enwedig profiadau rhanbarthol a chenedlaethol o aeafau caled) fel y'u cofnodwyd yn ffynonellau Llyfrgell Genedlaethol Cymru (e.e. mewn cyfnodolion, dyddiaduron, llenyddiaeth a darluniau) ac fel y'u cofiwyd (drwy gyfweliadau a mewnbynnu ar y we).
  • Ymchwilio, cynllunio ac annog dulliau creadigol o ddangos y fath ddata, er mwyn rhoi cyd-destun hanesyddol a deal y ffyrdd y mae cymunedau, trwy wytnwch a hyblygrwydd, wedi profi, ymateb i a goroesi digwyddiadau eithafol.

Am ragor o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â Cerys Jones, Prifysgol Cymru:
E-bost: cerys.jones@cymru.ac.uk Ffôn: 01970 631 028
Post:

Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru,
Llyfrgell Genedlaethol Cymru,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3HH