Cynhyrchion y Prosiect

Bydd cynhyrchion y prosiect yn cael eu lledaenu trwy erthyglau, cyhoeddiadau a chyflwyniadau i gynulleidfaoedd amrywiol.

Cyfarfod ‘Digital Transformations’ yr AHRC

  • Tachwedd 22, 2012 - cerysjones

Ar ddiwrnod go llwyd yn Llundain, roedd prosiect Eira Ddoe yn bresennol yn yr ‘AHRC Digital Transformations Moot‘ (19/11/2012, Mermaid Centre)… ac roedd gennym yr olygfa orau o bawb!

Yn ogystal â chael stondin, oedd yn codi ymwybyddiaeth o’r project ymysg ymwelwyr y Moot, fe siaradodd Prif Ymchwilydd (Yr Athro Lorna Hughes) ac Arbenigwr Gwyddor Hinsawdd (Dr Philip Brohan) Eira Ddoe yn sesiwn ‘Seeing a Storm of Data’, ynghyd ag Yr Athro Howard Watson (University of Oxford).

Roedd sgwrs Philip Brohan o ddiddordeb arbennig o ran tywydd eithafol, gan iddo gynnwys adluniad o dywydd gaeafol Ionawr i Mawrth 1947, sydd ar gael i’w weld yma.

 

Lleoliad prosiect Eira Ddoe yn yr AHRC Digital Transformation Moot:

Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Ffwrdd ^a ni i Fro Morgannwg

  • Awst 13, 2012 - cerysjones

Eisteddfod Genedlaethol Cymru ym Mro Morgannwg (4-12fed Awst 2012) oedd yr ail ŵyl genedlaethol i brosiect ‘Eira Ddoe’. Wedi tywydd gwlyb ar ddechrau’r miri, fe ddychwelodd y ‘welingtons’ i’r Eisteddfod – rhan hanfodol o unrhyw ŵyl haf yng Nghymru. Wrth i’r wythnos fynd yn ei blaen fe ddiflannodd y cymylau a gwelwyd haul unwaith yn rhagor. ‘Roedd y fath dywydd amrywiol yn ffordd sbardun naturiol i ddechrau sgwrs a rhannu atgofion o dywydd eithafol (gwelir rhai yn ‘Rhyngweithio Cymunedol’).

*Diolch o galon i bawb am ddod i ymweld â’r prosiect ar stondinau Prifysgol Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.*

Eira Ddoe yn y Sioe Frenhinol

  • Awst 1, 2012 - cerysjones

Cafodd Cerys, Cynorthwyydd Ymchwil ‘Eira Ddoe’, gwres ei thraed yn Sioe Frenhinol 2012 wrth i’r prosiect dderbyn sylw o BBC Radio Cymru (Geraint Lloyd, prynhawn Mercher), BBC Radio Wales (Good Morning Wales fore Iau) a S4C (Y Sioe/12, prynhawn Iau).

Roedd y prosiect ar stondin Llyfrgell Genedlaethol Cymru trwy gydol y pedwar diwrnod gan gynnig cyfle gwych i’r cyhoedd ddysgu mwy am y prosiect a sut i rannu eu hatgofion am dywydd eithafol.

Os nad oedd hynny’n ddigon i wneud i Cerys chwysu, roedd y Sioe yn adeg o dywydd eithafol yn ei hun; dyma ran o adroddiad y BBC ar effeithiau’r tywydd poeth:

St John Wales declared a major heatstroke incident after being overwhelmed by people needing help on Monday and Tuesday. Such was the demand on Tuesday for space that some patients were treated in the [medical] centre’s kitchen. An inflatable tent was put up on Wednesday providing an extra 12 spaces. On Monday staff dealt with 190 cases at the show, while on Tuesday there were 202, of which about 120 were for heatstroke.” (cewch yr hanes yn llawn yma: http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-mid-wales-18996775)